Közbeszerzési terv 2014

Bőszénfa Községi Önkormányzat

2014. évi közbeszerzési terve[1]

 

 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége[2]

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére[3]?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés[4] megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

Falugondnoki mikrobusz beszerzése

1 db

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről keretében

Támogatási határozat iratazonosító száma: 1639836202

34.10.00.00-8

34.11.44.00-3

34.11.52.00-8

34.11.50.00-6

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos

2014. március

2014. július

Nem

 

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bőszénfa, 2014. március 14.



[1] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

[2] Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[3] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[4] Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Tartalom

« Vissza az előző oldalra

Ugrás a fejlécre
Ugrás a navigációra