Bőszénfa belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO12017-00002

A kedvezményezett neve: Bőszénfa Községi Önkormányzat   

A projekt címe: „Bőszénfa belterületi vízrendezés”

A szerződött támogatás összege: 45 100 000 Ft

A projekt összköltsége: 45 100 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 02. 28.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00002

A projekt tartalmának bemutatása:

A csapadékvíz elvezetése és a vízrendezés a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata. Ezt a célt kívánja megvalósítani Bőszénfa Község Önkormányzata is. Az infrastruktúra fejlesztése, ezen belül a települési felszíni vízelvezetés megvalósítása kiemelkedő helyen szerepel a település céljai között. A projekt műszaki-szakmai bemutatása:

Meglévő állapot bemutatása: A település 20-25 éve folyamatosan fejleszti, javítja, karbantartja belterületi csapadékvíz elvezető rendszerét. Erre rá is kényszerül, mert települést körbevevő dombokról lezúduló víz gyors és károkozás mentes levezetését csak egy jól kiépített vízelvezető rendszerrel lehetséges. Ennek érdekében a település vízelvezető árkai megfelelő kiépítettségűek, mederburkolattal ellátottak. A mederburkolat biztosítja, hogy a nagyobb esésű árkok nem tudnak elfajulni, karbantartásuk egyszerű. A csapadékvíz elvezető árkok befogadója a települést átszelő Bőszénfai vízfolyás. A vízfolyás jól kiépített ésmegfelelően karbantartott. A lefolyó vizeket a település mélypontján épített 2 ha területű tó fogja vissza. A vízvisszatartással biztosítani lehet, hogy az árhullámok szabályozott módon legyenek levezetve. Ezen kívül a tó vizét a parkok öntözésére használja a település és nem utolsósorban a falu látképét is nagyban befolyásolja. Az elmúlt évek során a település vízelvezető rendszerében három területrészen alakult ki probléma. Az egyik ilyen hely a Dózsa György utca. Az utca mindkén oldali útárka burkolt. A meredeksége miatt több energiatörővel. A rétegvizek miatt a burkolat tönkrement. A mederlapok kifordultak, a lezáró fogak leszakadtak. A másik ilyen hely a Kossuth Lajos utcában van. Kritikus szakasz a régi iskola és a templom előtti rész. Itt az a probléma, hogy az út rendkívül keskeny. Ahhoz, hogy az út keresztmetszete tovább ne szűküljön, kis keresztmetszetű burkolt árok lett megépítve, mely nem képes a vizeket elvezetni. A kilépő víz elönti az iskolát és a templom előtti teret. A harmadik kritikus hely a csapadékvizet tározó tó. A tó töltését és a jobb partját víz elhabolta és veszélyezteti a tó állékonyságát. Tervezett beavatkozások bemutatása A tervezett beavatkozásoknak három helyszíne van. Mindhárom helyszín más-más vízépítési feladat elvégzését igényli.

Dózsa György utca: Az utca felső 162 fm szakaszán történne a beavatkozás. Az utca mindkét oldali útárka mederlapokkal burkolt. A rétegvizek, a fagy és a vizek egyéb kártételének hatására a burkolat tönkrement. Ezért a régi burkolatot fel kell szedni. A burkolat helyének kiszedése után a mederlapokat betonba fektetve kell elhelyezni, ezzel megakadályozva, hogy a meredek utcában a víz a lapokat kifordítsa. A lapokat az árokba két sorban kell elhelyezni és lezárófoggal ellátni.

Kossuth Lajos utca: A beavatkozás helyszíne a régi iskola és a templom előtti 72 fm szakasz. Ezen a szakaszon rendkívül szűk hely áll rendelkezésre, ezért nem épült ki megfelelő méretű árok. A most meglévő burkolt árok nem képes a csapadékvizeket elvezetni. Mivel helyszűke miatt a nyílt árok kiépítésére nincs lehetőség, ezért egy zárt csatorna kiépítése szükséges.

Csapadékvíz visszatartó tó: A nagyobb árhullámok visszatartására az Önkormányzat kb. 15 éve megépített egy 2 ha-os tavat. Az évek során a víz a töltést és a tó jobb partját elhabolta. A további károk megakadályozása érdekében a rézsűvédelmi feladatokat meg kell oldani. A töltés átszakadása komoly károkat tudna okozni. A munkák elvégzéséhez a tavat le kell engedni. A töltést és a tó jobb partjának rézsűjét helyre kell állítani.