Adatkezelési tájékoztatók

Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban.pdf (688603 bájt)

Adatkezeles ingatlan gazdálkodás.pdf (788739 bájt)

ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalv.pdf (634701 bájt)

Beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf (740082 bájt)

Bérkompenzációval kapcsolatban V2.pdf (697834 bájt)

Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékozta.pdf (696167 bájt)

Együttműködési, vagyonkezelési, támogatási, településrendezési, egyéb szerződésekkel kapcsolatos.pdf (687520 bájt)

Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató.pdf (637789 bájt)

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban V.2.pdf (722743 bájt)

Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl. árverés, ismeretlen címzett, stb.).pdf (675105 bájt)

Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosítá.pdf (706114 bájt)

Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban.pdf (743681 bájt)

Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban.pdf (775674 bájt)

Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf (721965 bájt)

Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan.pdf (713717 bájt)

Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf (661677 bájt)

Képviselő testület ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban.pdf (790084 bájt)

Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban V2.pdf (638970 bájt)

Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf (693458 bájt)

Közalapítványok esetében az alapítót érintő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban.pdf (777742 bájt)

Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban.pdf (653113 bájt)

Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban.pdf (624541 bájt)

Közterület-használati ügyekben.pdf (672020 bájt)

Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf (710299 bájt)

Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan.pdf (755630 bájt)

Név-, címer-, jelképhasználat engedélyezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf (688427 bájt)

Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban.pdf (706917 bájt)

Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban.pdf (758849 bájt)

Rendszeres támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf (726202 bájt)

Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban.pdf (645983 bájt)

Szülési támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf (737593 bájt)

Tűzifaosztással kapcsolatban rászorulók részére V.2.pdf (730079 bájt)

Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban.pdf (707774 bájt)

Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival és fóru.pdf (646537 bájt)

Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban.pdf (760723 bájt)

Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával, a választási iroda tagjainak megbíz.pdf (622451 bájt)

Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a s.pdf (651790 bájt)