Második elszármazotti találkozó 2014

Címkék: Általános,Archívum

Elrohant két év, hiszen nagyon sokan voltunk 2012. szeptember 12-én Bőszénfán az első elszármazotti ünnepségen.

Hívjuk azokat a volt Bőszénfaiakat, akiket a sors más irányba rendelt, akik elhagyták a falut, ahol hosszabb vagy rövidebb ideig éltek.

„Te csodás, szép szülőföldem, Gyermekkorom ringó bölcsője. Nemesen óvó anyai véd lélekkel, fogadjál be szívedből szeretve...

 

Ragaszkodjál igaz vágyamhoz, ó, átható, nagy lelkesült tisztelet. Emlékeztetsz múlt tárgyaiban, érintgetőn, nyílva kélte felelet.”

 

Tisztelt Bőszénfáról elszármazottak!

 

Az ember élete egy hatalmas homokóra, amiből naponta le-lehullik néhány homokszem. Az óra tartalma az emberi élet alkonyához közelítve egyre kevesebb homokszemet tartalmaz, amely jelzi a rohanó idő múlását.

Elrohant két év, hiszen nagyon sokan voltunk 2012. szeptember 12-én Bőszénfán az első elszármazotti ünnepségen.

A kérlelhetetlenül múló idő figyelmeztetése, a szülőföld szeretete, az ifjú évek emléke ismét megkondítja a harang hívó hangját és várja e gyönyörű település elszármazott lányait, fiait.

Hívjuk azokat a volt Bőszénfaiakat, akiket a sors más irányba rendelt, akik elhagyták a falut, ahol hosszabb vagy rövidebb ideig éltek.

Legyünk ismét együtt!

A két évvel ezelőtti találkozó egy-két emlékét felidézve, látok olyan képeket, ahol hosszú-hosszú évek után most egymásra lelt barátok, ismerősök könnycsepptől fátyolba boruló szemekkel nézték egymást, kezüket erősen összeszorítva érezték, hogy a barátság, a szeretet az idő múlásának ellenére is feltör, mert az a szívünk mélyén lakozik.

Jó lenne ismét szót váltani, hiszen annyi minden történt velünk a hosszú évek során. Felidéznénk szeretteink, hozzátartozóink emlékét, akik a mennyei hazából mosolyogva tekintenek le ránk, hiszen emlékünkben, szívünkben örökké köztünk maradnak.

Jó volna ismét emlékezni gyermek vagy ifjúkori csínytevéseinkre, sok kulturális és sporteseményre, fiatal felnőttként iskolapadba tanultak gyakorlati hasznosításának próbáira, botladozó lépéseinkre. Kellene találkoznunk azért is, mert egyre kevesebben lesznek azok, akik egy más Bőszénfát laktak, láthassák, kik viszik tovább a képzeletbeli „váltóbotot”.

Jó volna azokkal is találkozni, akik két éve egyéb okok miatt nem tudtak eljönni, mert ők is e „nagycsaládhoz” tartoznak, őket is szeretettel várja e dombokkal ölelt kis település.

Legyen a 2014. augusztus 16. az emlékezés, a múlt megszépítése, a jövőbe vetett remény napja!

Találkozásunkban bízva hívok minden elszármazottat és annak szeretteit!

Bőszénfa, 2014-05-15

Baráti szeretettel:

Nyitrai István

polgármester